Beam logotyp

Webbkarta | Beam Internationellt |

 

 
 

 

Beams fördelar Beam-systemet Nyheter Frågor och svar Kontakta oss Om Electrolux

Beams fördelar:

Dammupptagning

Självrengörande filter

Hållbarhet

Hälsosamt boende

Tyst drift

Hur systemet arbetar


 
 

Resultatet av undersökningen

“Beamsystemet åstadkom en imponerande, hållbar rengöringsförmåga från början till slutet av testningen”, säger Gary Asbury, chef för Professionella testlaboratoriet.”

Beam Serenity® Plus behöll också oförändrad utsläppskontroll, och släppte ut mindre än 6,6 mikrogram per kubikmeter av inandningsbara partiklar genom hela undersökningen, mindre än någon av de testade stående dammsugarna. Tre stådammsugare som behöll sin förmåga till smutsavlägsnande uppvisade stora minskningar av filtreringseffekten, och gav upphov till ökningar av partikelutsläpp som sträckte sig från nästan fördubbling till mer än 4 300 mikrogram per kubikmeter [m3].

Test av dammutsläpp

Var och en av de studerade maskinerna testades i fabriksnytt skick och efter upprepad användning. Tekniker vid PTL nyttjade varje maskin till att dammsuga ungefär en liter smuts och skräp från tidigare sugningar, plus 50 gram av ISO Fintest-damm, som innehöll partiklar små som mögelsporer, dammkvalster, pollen och andra smittämnen som har att göra med hälsoproblem.

Studien omfattade användning av teknologi för röntgenstråle-fluorescens (XRF) som utvidgats av NASA till att ge en noggrann analys av smutsliknande element som av-lägsnats från testmattan. Enligt KeyMaster Technologies, ett företag i Kennewick, Washington, som utvecklat den manuella XRF-skannern i samverkan med NASA, så utgjorde testen den första användningen av XRF-teknologi för analys av golvrengöringsprodukters prestationsförmåga.
Testen av smutsborttagning upprepades tills varje bärbar dammsugares smutsbehållare var ungefär halvfull och tömts 10 gånger, enligt tillverkarnas rekommendationer. Varje maskin arbetade även i en högklassig utsläppskammare när den var fabriksny och efter 10 fyllningar för mätande av inandningsbara partiklar som släppts ut av respektive maskin under dammsugning.

Test av dammupptagningsförmåga

Dammupptagningsförmågan hos Dyson and Hoovers bärbara dammsugare minskade med upprepad användning, men förblev praktiskt sett oförändrad hos Beam. Videoband som tagits vid testets avslutning visade även att användarna av alla maskiner skulle kunna utsättas för damm som rördes upp när man tömde dammbehållaren. Eftersom Beams centraldammsugare har en mycket större behållare så behöver man tömma behållaren långt mer sällan och utsätts därför mindre ofta för damm. Då centralenheten vanligtvis installeras i ett garage så återinförs det sannolikt inte heller smuts i boningsrummen.

Lars Hybel, Vice VD för Electrolux Internationella Centraldammsugarsystem, säger att testresultaten från det professionella testlaboratoriet PTL bidrar till att förklara varför allergiska rinitpatienter som nyligen deltog i en klinisk undersökning vid Kaliforniens universitet Davis, fick en signifikant minskning av vart och ett av sina allergisymptom när de använde Beams centraldammsugare för att städa sina bostäder. Deltagarna i studien vid UC-Davis noterade en förbättring av 44 till 61 procent av symptom i fråga om sömn, näs- och andra besvär, ögonbesvär och känslorelaterade sådana. De var mer aktiva och upplevde färre praktiska problem när de städade med Beams centraldammsugare i stället för bärbara dammsugare.

“Den oavbrutna kontrollen av utsläpp från en centraldammsugare betyder att det finns färre luftburna partiklar i boendeutrymmena som utlöser allergireaktioner. Villaägare som använder Beams centraldammsugare kommer att kunna ha en ren bostad som har färre allergener och som är hälsosammare att bo i, säger Lars Hybel.“

Tillbaka

 

Dammsugarmunstycke
 quote_dammupptagning

 

 

 


© 2008 - 2010 Beam Sverige AB - Electrolux Home Care Products
Webbdesign av Adelsgaard

Electrolux Central Vacuum Systems